Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourthDemo2 fourth

CHÍNH SÁCH CHUNG

»» Chinh sách đổi hàngChính sách đổi trả

 - Trường hợp khách hàng muốn hoàn trả sản phẩm, hai bên sẽ bàn bạc tìm hiểu lý do và công ty có thể hoàn lại 100% tiền cho khách hàng nếu sản phẩm có chất lượng kém so với sản phẩm cùng loại