Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourthDemo2 fourth

CHÍNH SÁCH CHUNG

»» Hướng dẫn mua hàngHướng dẫn mua hàng

 Quý khách hàng tiến hành mua hàng theo quy trình như sau:

Bước 1

Chọn sản phẩm =>Luu tên sản phẩm

Bước 2

Giọi điện hoặc chát với nhân viên tư vấn trên website