Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourthDemo2 fourth

Đá - Tượng phong thủy

»» Đá Thạch Anh

Mã sản phẩm : Ô tú tài

Tên sản phẩm : DTA5

Giá bán :Liên hệ

Nhà sản xuất : Phương Liên

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Trọng lượng : 2,5 kg. Là một loại đá tự nhiên được thời gian và khí hậu thiên nhiên tạo thành. Có tác dụng thu hút tiền tài và tinh hoa đất trời về giữ cho gia chủ. Là một loại thạch anh xanh dương quý hiếm

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

»»

Hốc thạch anh tím

Giá:1 VNĐ

Nhà SX : Phương Liên

Thạch Anh trắng Bát Bảo

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Ô Thạch Anh xanh dương

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Đá Thạch Anh xanh

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Phật Di Lặc T.A hồng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Thiềm Thừ ngọc Averturin

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Thiềm Thừ T.A trắng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Phật Di Lặc T.A hồng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Mặt đá mắt hổ

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Đĩa Thất Tinh T.A Hồng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Tháp Văn Xương

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Thạch anh vàng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Thạch anh tím

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Đĩa thất tinh

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Quả cầu T.A hồng

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên