Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourthDemo2 fourth

Vật phẩm phong thủy

»» Tỳ Hưu

Mã sản phẩm : Tỳ hưu 2

Tên sản phẩm : TH2

Giá bán :Liên hệ

Nhà sản xuất : Phương Liên

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Trong phong thủy Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh.

Ngoài các tác dụng cá biệt như trên, Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu đã được “khai quang” ở các hướng tốt trong nhà như : Sanh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị. Nhất là hướng “sanh khí”, thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà, vì vậy Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của ta.

Tỳ Hưu còn có tác dụng hóa giãi “Ngũ hoàng đại sát”.

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

»»

Tỳ hưu 1

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Tỳ hưu 3

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên

Tỳ hưu 4

Giá:Liên hệ

Nhà SX : Phương Liên